• دارا بودن رزومه قوی در فناوری ا طلاعات شرکت فناوران میراث پارس با بیش از 12 سال ...

  • انجام پروژه ها بصورت بهینه و طبق برنامه زمان بندی آدمی که وقت شناس است و شما را ...

  • نیروی متخصص وبیش از12 سال تجربه توان و قابلیت یک شرکت محصول دانش و تجربه مدیران و ...

با ما فناوری اطلاعات را متفاوت تجربه کنید.

خدمات شرکت

feature one

خدمات شبکه

طراحی و راه اندازی شبکه های بی سیم و با سیم

feature two

خدمات مشاوره

مشاوره ،نظارت و مدیریت طرح های انفورماتیک

feature three

خدمات فنی

برنامه نویسی و پشتیبانی سخت افزار ونرم افزار